100 farmasøyter på Apokus treningslab på Farmasidagene

For andre året på rad var vi så heldige og fikk holde Treningslab på Farmasidagene, som gikk av stabelen 7. og 8. november. I år var temaene [Avmedisinering] og [Farmasøyten som problemløser i selvvalget]. De fleste deltakerne var apotekfarmasøyter, men også farmasistudenter, leger, stipendiater mfl. ble med. Det bidro til mange spennende diskusjoner på tvers av arbeidssted.

Hyggelige og nyttige diskusjoner om pasientkasus

Treningslaben «Avmedisinering – hvorfor og hvordan?» ble ledet av Apokus’ kliniske farmasøyt og utviklingsfarmasøyt, Solveig Vist, samt at vi fikk med oss overlege v/Legemiddelverket Morten Finckenhagen på laget. Deltakerne fikk konkrete tips om verktøy og prinsipper for avmedisinering, og disse tipsene ble så brukt til å diskutere ulike pasientkasus både i grupper og i plenum. Målet var blant annet å gi svar på hvordan man som farmasøyt kan bidra i prosessen med avmedisinering.

Morten Finckenhagen og Solveig Vist diskuterer avmedisinering

Den andre treningslaben handlet om «Farmasøyten som problemløser i selvvalget». Laben ble ledet av Apokus’ utviklingsfarmasøyt, Susanne Ankarstrand, i samarbeid med farmasøyt og professor v/UiO, Hedvig Nordeng, samt lege og professor v/Antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk. Deltakerne fikk konkrete tips til hvordan man kan bidra til riktig behandling og være en problemløser i ulike kundesituasjoner i selvvalget. Kundesituasjonene som ble diskutert i grupper og plenum, var svangerskapskvalme og urinveisinfeksjon. Målet var blant annet å gi svar på hva som er farmasøytens rolle i selvvalget, hva man bør kartlegge, når man kan gi råd om egenomsorg og når man bør henvise til lege, og hvordan man kan vurdere hva som er faglig forsvarlig i den enkelte situasjon.

Hedvig Nordeng gir tips til hvordan farmasøyter kan kartlegge alvorlighetsgraden av svangerskapskvalme

Vi vil takke for all interesse, tilbakemeldinger og deltakelse på våre treningslaber. Sammen fikk vi løftet spennende temaer og problemstillinger, diskutert, trent… og kanskje er vi alle blitt enda litt klokere? Neste år blir det Treningslab igjen, med nye og interessante temaer på agendaen. Vi håper du vil bli med!

Se og hør hva noen av deltakerne hadde å si om Apokus treningslab her: