Nyheter fra Apokus

Aktuelle saker

Bli klar til Medisinstart

Bli klar til Medisinstart

En ny veiledningstjeneste i apotek ble vedtatt i statsbudsjettet for 2018, og fra og med 2. mai tilbys tjenesten Medisinstart i apotek.

Apokus har utviklet og implementert den kunnskapsbaserte apotektjenesten på oppdrag fra Apotekforeningen.

Hva ønsker du å lære mer om?

Hva ønsker du å lære mer om?

Hvert halvår fastsettes det hvilke e-læringskurs vi skal utvikle og legge til den bransjefelles Kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver.

Kurskatalogen skal bidra til å sikre en bredde av lett tilgjengelige kurs som videreutvikler kjernekompetansen apotekteknikere og farmasøyter trenger for å kunne gi god faglig veiledning i bruk av legemidler.

Apokus Treningslab på Farmasidagene 2019

Apokus Treningslab på Farmasidagene 2019

Tren på å omsette teori til praksis. På treningslab får du mulighet til å diskutere aktuelle pasientkasus/kundesituasjoner med andre farmasøyter, og få innspill og tips fra fagpersoner.

Hvert tema varer i en time, og du er velkommen til å delta på ett eller begge temaene.
Se programmet for Farmasidagene for hvilke tidspunkter treningslaben finner sted.

100 farmasøyter på Apokus treningslab på Farmasidagene

100 farmasøyter på Apokus treningslab på Farmasidagene

For andre året på rad var vi så heldige og fikk holde Treningslab på Farmasidagene, som gikk av stabelen 7. og 8. november. I år var temaene [Avmedisinering] og [Farmasøyten som problemløser i selvvalget]. De fleste deltakerne var apotekfarmasøyter, men også farmasistudenter, leger, stipendiater mfl. ble med. Det bidro til mange spennende diskusjoner på tvers av arbeidssted.