Nyheter fra Apokus

Aktuelle saker

Bli klar til Medisinstart

Bli klar til Medisinstart

En ny veiledningstjeneste i apotek ble vedtatt i statsbudsjettet for 2018, og fra og med 2. mai tilbys tjenesten Medisinstart i apotek.

Apokus har utviklet og implementert den kunnskapsbaserte apotektjenesten på oppdrag fra Apotekforeningen.

Hva ønsker du å lære mer om?

Hva ønsker du å lære mer om?

Hvert halvår fastsettes det hvilke e-læringskurs vi skal utvikle og legge til den bransjefelles Kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver.

Kurskatalogen skal bidra til å sikre en bredde av lett tilgjengelige kurs som videreutvikler kjernekompetansen apotekteknikere og farmasøyter trenger for å kunne gi god faglig veiledning i bruk av legemidler.

Apokus Treningslab på Farmasidagene 2019

Apokus Treningslab på Farmasidagene 2019

Tren på å omsette teori til praksis. På treningslab får du mulighet til å diskutere aktuelle pasientkasus/kundesituasjoner med andre farmaøyter, og få innspill og tips fra fagpersoner.

Hvert tema varer i en time, og du er velkommen til å delta på ett eller begge temaene.
Se programmet for Farmasidagene for hvilke tidspunkter treningslaben finner sted.