Dordi Elin Drønen

Dordi Elin Drønen

Dordi har erfaring fra sykehusapotek, både som leder for publikums-utsalget og apoteker. I tillegg har hun undervist ved Høyskolen i Oslo.

Elin Rugnes Andersen

Elin Rugnes Andersen

Elin er utdannet som farmasøyt fra Universitetet i Oslo. Hun har lang arbeidserfaring fra fag- og opplæringsavdelingen i en apotekkjede med ansvar for kurs- og tjenesteutvikling.

Elins CV på LinkedIn

Karine Wabø Ruud

Karine Wabø Ruud

Karine er utdannet farmasøyt ved Universitetet i Oslo med doktorgrad i samfunnsfarmasi. Hun har arbeidserfaring som apotekfarmasøyt og har i tillegg undervisningserfaring fra apotekteknikerlinjen i Oslo.

Sara Bremer

Sara Bremer

Sara er utdannet farmasøyt ved Universitetet i Oslo med doktorgrad i farmakologi og genteknologi. Hun har arbeidserfaring både som forsker og apotekfarmasøyt.

Saras CV på LinkedIn