Se hva som kommer 1. november 2017

1.november er det igjen tid for kursslipp - er du nysgjerrig kan du se her hvilke fem kurs vi jobber med.

undefined

 

Eldre og legemidler

Gled deg til to e-læringskurs som gir deg økt kunnskap om hva som du skal være oppmerksom på når du skal gi råd til eldre om legemiddelbruk. Eldre er mer utsatt for kognitive bivirkninger og flere legemidler anses som uegnet for de eldste. Hvilke spørsmål bør du stille, når er det klokt å følge opp?  Kursene har fått titlene "Eldre og legemidler" og "Eldre og problemlegemidler".   

 

Hjertesvikt og antihypertensiva

I høst utga Helsedirektoratet en revidert utgave av den nasjonale faglige retningslinjen for forebygging av hjerte- og karsykdom.  Vi ser frem til å gi dere et kurs om blodtrykksenkende legemidler som vil være i henhold med den rykende ferske retningslinjen.  Det kommer også to kurs som vil ta for seg hjertesvikt - ett basiskurs egnet for både apotekteknikere og farmasøyter, og et fordypningskurs for farmasøyter.