Hva skjer

SPPG
-

SPPG

Scandinavian Paediatric Pharmacist Group, SPPG, sin neste konferanse vil hovedsaklig omhandle pasientsikkerhet. Hovedtaler i år er David Terry fra Birmingham som vil fortelle om utviklingen af klinisk farmasi i England og kliniske farmasøyters rolle i fremtiden. Det blir også blant annet forelesninger om legemiddelbruk hos overvektige barn, håndtering av legemiddelmangel og restordre og en spennende forelesning om sikkerhet og effekt ved intravenøs bruk av paracetamol til neonatale.

Syddansk Universitet, Odense, Danmark

Nasjonalt Diabetesforum
-

Nasjonalt Diabetesforum

Det er 30 år siden det aller første nasjonale Diabetesforum ble arrangert i 1987. Siden den gang har konferansen blitt avholdt hvert andre år – og Diabetesforum har fra starten av vært en viktig arena for faglig oppdatering for helsepersonell fra hele landet.

The Qube, Clarion hotel & congress, Oslo Airport, Gardermoen

eHelse 2017
-

eHelse 2017

eHelse-konferansen har siden starten i 2013 blitt en stadig viktigere møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor vi kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester. Konferansen danner et nøytralt og tverrfaglig forum for helsepersonell, teknologer, IT-utviklere, ledere, beslutningstagere og politikere som er opptatt av helse.

UBC, Ullevål Stadion, Oslo

6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017
-

6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017

Stockholm. An exciting venue where the leading pharmaceutical scientists from across the globe will meet to discuss the medicines of the future. What will be the breakthroughs and the pitfalls? How can we meet the biggest challenges?

Stockholm, Sverige

Forskning ved fjæra 2017
-

Forskning ved fjæra 2017

Workshopen gir mulighet til fordypning i kunnskapsbasert praksis, det vil si metoder for å finne, vurdere og anvende oppdatert forskning. Deltakerne arbeider mye i smågrupper med veileder.

Quality Spa & Resort Holmsbu

NSPC2017 Conference
-

NSPC2017 Conference

The theme of the conference is “Designing safe and effective treatments in the era of real-world data”. Ineffective treatments are unethical as they are unlikely to benefit the patients but expose them to possible adverse effects. On the other hand, an unsafe treatment cannot be effective as its possible salutary effects are cancelled out by the harms in produces.

School of Pharmacy, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland

Konsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet
-

Konsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet

De siste årene har det vært debatt hvor det har blitt stilt spørsmål ved om kvinner som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør fortsette med sin medisinske behandling under graviditet. Kritikerne av dagens retningslinje mener at det nå foreligger nok kunnskap og erfaring til å hevde at LAR-legemidler under graviditeten innebærer en betydelig risiko for senskade på barnet.

Holmenkollen Park Hotell, Oslo

HTAi 2017
-

HTAi 2017

Internationally, Health Technology Assessment (HTA) is considered the leading approach to govern health systems, manage innovation and inform disinvestment decisions in public and private settings. An effective system requires an integrated environment where interactions can occur at all levels—international, national, regional and local.

Ergife Palace Hotel, Roma, Italia

Medikalisering

Medikalisering

En pille for alt som er ille? Diakonhjemmet Sykehusapotek inviterer til fagseminar om ulike perspektiver på medikalisering. Helse har blitt den nye verdien i dagens samfunn. Flere og flere sider ved menneskelivet diagnostiseres.

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, Oslo