Utfordringer ved legemiddelbehandling av eldre

Utfordringer ved legemiddelbehandling av eldre

Eldre har ofte komplekse helseproblemer, og dette har konsekvenser for legemiddelbehandlingen. I dette kurset får du viktig kunnskap om aktuelle problemstillinger hos eldre, og når apotekfarmasøyten kan foreslå endringer i behandlingen.

Om kurset
kurskode: EL204

Kurset er basert på videoforelesning med Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, og overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus.

Etter endt kurs er målet at du skal:

 • vite hva som kjennetegner en geriatrisk pasient
 • vite hvorfor behandling av eldre kan være utfordrende
 • vite hvorfor det kan være utfordrende å avdekke bivirkninger hos eldre
 • ha oversikt over noen viktige og vanlige bivirkninger hos eldre
 • kjenne til eksempler på farmakodynamiske interaksjoner
 • vite om noen legemiddelinteraksjoner der det kan være aktuelt å ta kontakt med forskriver

Kurset tar ca 30 min å gjennomføre

Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)

Målgruppen for kurset er farmasøyter (Trinn 2)

 

Litteratur
kurskode: EL204

Gode oppslagsverk

Geriatric Lexi-Drugs(via Helsebiblioteket)

Databasen gir informasjon om legemidler og legemiddelbehandling, med spesielt fokus på bruk av legemiddelet til eldre. Du finner også informasjon om interaksjoner og dosering til eldre og doseringer ved nedsatt nyre- og leverfunksjon.

 

Lære mer?

Socialstyrelsen i Sverige har utarbeidet verktøy for oppfølging av legemiddelbehandling til eldre:

Indiklatorer for god läkemedelsterapi hos eldre (Socialstyrelsen, Sverige)

Relaterte kurs
kurskode: EL204
Eldre og legemidler

Eldre og legemidler

Eldre kan ha mange sykdommer og bruker derfor mange legemidler. Samtidig har de høyere risiko for å få uønskede effekter av legemidlene. I dette kurset vil du lære hva som skiller eldre fra yngre, og hva du som apotekansatt bør fokusere på for å bidra til trygg legemiddelbruk hos eldre.

Eldre og bivirkninger

Eldre og bivirkninger

Eldre er mer sårbare for bivirkninger av legemidler enn yngre. Dette kurset tar for seg hvorfor det er slik, og hvordan du som apotekansatt kan bidra til forebygging og lindring av vanlige bivirkninger hos eldre.

Eldre og nyrefunksjon

Eldre og nyrefunksjon

Nyrefunksjonen reduseres med økende alder, og dette må man spesielt ta hensyn til ved legemiddelbehandling av eldre. Kurset gir kunnskap om hva nedsatt nyrefunksjon er, hvordan den kan måles og hva som skjer med nyrefunksjonen når man blir eldre.

Kognitive bivirkninger hos eldre

Kognitive bivirkninger hos eldre

Eldre er mer utsatt for kognitive bivirkninger, og dette kan føre til blant annet akutt forvirring. I dette kurset vil du lære hva kognitiv funksjon er, og hvilke legemidler som kan skape problemer.

Praktisk info
kurskode: EL204

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.