NSAIDs

NSAIDs

NSAIDs har god effekt på akutt smerte. Men legemidlene har mange, og potensielt alvorlige, bivirkninger og et stort interaksjonspotensiale. Dette kurset belyser viktige aspekter ved effekt og sikkerhet av NSAIDs.

Om kurset
kurskode: MU206

Kurset er utviklet i samarbeid med Lars Slørdal,
dr. med. og professor i farmakologi ved NTNU og
overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital.

Etter endt kurs er målet at du skal:

 • Ha kunnskap om hvilke effekter man kan forvente av NSAIDs ved akutt og kronisk smerte.
 • Kjenne til de viktigste NSAID-relaterte bivirkningene.
 • Ha oversikt over interaksjonspotensialet til NSAIDs.
 • Ha kunnskap om de viktigste sikkerhetsaspektene ved NSAID-bruk.

 

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca 30 min å gjennomføre.

Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt). 

Før du tar dette kurset anbefaler vi at du har gjennomført følgende kurs: 
MU105 NSAIDs og egenomsorg

Litteratur
kurskode: MU206

EFFEKT AV NSAIDs

Effekt på akutt smerte:
"Ikke-opioide analgetika ved akutte smerter: Hva virker best?" Slørdal et al. Tidsskr Nor Legeforening 2004;124:2098

Effekt på kronisk smerte:
"Non-steroidal anti-inflammatory drugs, including cyclo-oxygenase-2 inhibitors, in osteoarthritic knee pain: meta-analysis of randomised placebo controlled trials" Bjordal et al. BMJ 2004;329: 1317

BIVIRKNINGER

"Hypertensjon og hjertesvikt forårsaket av NSAID-preparater" Slørdal L, Spigset O, Tidsskr Nor Lægefor 2000; 120: 2904

"ASA og NSAIDs- med eller uten mat" NFT nr 11/2013 s. 24

"Klinisk bruk av COX-2-hemmere - en konsensus" Reikvam Å et.al. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:591-5

"COX-2-hemmere - et skritt frem og to tilbake". Evensen S et. al. Tidsskr Nor Legeforening 2005; 125:875-8

INTERAKSJONER

Studie fra reseptregisteret på kroniske NSAID-brukere
"Non-steroidal anti-inflammatory drugs: use and co-treatment with potentially interacting medications in the elderly" Vandraas et al. Eur J Clin Pharmacol 2010; 66: 823

"Warfarin interaksjon med naproksen/esomperazol" RELIS-utredning (02.03.12)

STUDIE PÅ BIVIRKNINGSRELATERTE INNLEGGELSER

"Pirmohamed et al. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of 18 820 patients" BMJ 2004; 329: 15

STUDIE PÅ BIVIRKNINGSRELATERTE DØDSFALL

"Incidence of fatal adverse reactions: a populations based study" BJCP 2008; 65: 573.

ANBEFALINGER FOR DIKLOFENAK

Nye anbefalinger for diklofenak, Legemiddelverket

Relaterte kurs
kurskode: MU206
NSAIDs og egenomsorg

NSAIDs og egenomsorg

NSAIDs har god smertestillende effekt og er mye brukt.
Ulempen er at legemidlene kan gi alvorlige bivirkninger og være skadelige ved feil bruk. I dette kurset vil du lære om når NSAIDs kan anbefales i egenomsorg, vanlige bivirkninger, og hvordan du kan bidra til trygg bruk.

Smerte og egenomsorg

Smerte og egenomsorg

Smertestillende legemidler er blant de mest solgte reseptfrie legemidlene.
Hvordan kan du bidra til å sikre riktig bruk?
I dette kurset vil du lære hvilke legemidler du kan anbefale, hva du bør avklare og hvilke råd du kan gi.

Biologiske legemidler

Biologiske legemidler

Hva er et biologisk legemiddel og hva menes med et biotilsvarende legemiddel? Biologiske immundempende legemidler brukes ved revmatiske sykdommer, hudlidelser og sykdommer i mage- og tarmsystemet. Lær mer om hvordan du kan veilede kunder om riktig bruk og håndtering av biologiske legemidler.

Biologiske og biotilsvarende legemidler

Biologiske og biotilsvarende legemidler

Det kommer stadig flere biologiske og biotilsvarende legemidler på markedet. Men hva er egentlig et biotilsvarende legemiddel? Lær mer om dette og bruk av biologiske immundempende legemidler ved revmatiske lidelser.

Praktisk info
kurskode: MU206

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.