Blodfortynnende behandling

Blodfortynnende behandling

Riktig bruk av blodfortynnende legemidler er avgjørende både for god beskyttelse mot blodpropp og for å unngå blødninger. Kurset omhandler blodfortynnende behandling, og fokuserer på hvordan apotekansatte kan bidra til trygghet og riktig bruk av blodfortynnende legemidler.

Om kurset
kurskode: HJ112

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek

Kurset er laget av Apokus
i samarbeid med Harald T. Johansen,
Professor ved Farmasøytisk institutt, UiO

Etter endt kurs er målet at du:

 •          Ha oversikt over de vanligste blodfortynnende legemidlene og hvordan de virker
 •          Vite hva som er vanlige bruksområder for blodfortynnende legemidler 
 •          Kjenne til hva som påvirker valg av blodfortynnende legemiddel
 •          Ha kunnskap om riktig bruk av de vanligste perorale blodfortynnende legemidlene
 •          Kunne gi gode råd til kunder som bruker blodfortynnende legemidler

 

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek
Kurset tar ca 30 min å gjennomføre 
Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)

 

Litteratur
kurskode: HJ112

Publikasjoner: 

Pasientbrosjyre: Legens råd til pasienter som behandles med Marevan
Brosjyre fås fra Takeda 

Brosjyre for helsepersonell: Marevanbehandling - En veileder i praktisk gjennomføring
http://www.takeda.no/produkter/reseptpliktige-legemidler/marevan/
 

Statens legemiddelverk: Riktig bruk av antikoagulasjonsmidler.
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/riktig-bruk-av-antikoagulasjonsmidler-blodfortynnende

H.Dir og SLV-publikasjon: Informasjon om warfarin og DOAK.
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-warfarin-og-de-perorale-antikoagulasjonsmidlene-dabigatran-rivaroksaban-og-apixaban
 

Skriftserie for leger: Warfarinbehandling i praksis
http://legeforeningen.no/PageFiles/25973/Warfarinbehandling%20i%20praksis.pdf
 

Infoskriv fra Norges Apotekerforening: Trygg bruk - DOAK
http://www.apotek.no/apotekinfo/trygg-bruk-1

Alkohol og legemidler
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/457/Alkohol-og-legemidler-IS-1075-bokmal.pdf

 

Retningslinjer: 

Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse
www.blodfortynnende.no
 

Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-individuell-primerforebygging-av-hjerte-og-karsykdommer
 

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag
 

 

Hjemmesider/oppslagsverk:

Pasientinformasjon fra Helsebiblioteket om hjerneslag, hjerteinfarkt og atrieflimmer
http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/hjerte-og-kar
 

Norsk legemiddelhåndbok: L4.5 Antitrombotiske midler
http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/49745
 

Hjemmeside Xarelto, Pradaxa, Eliquis (finner pasientkort her)
www.xarelto.no

http://www.pradaxa.no

http://www.eliquis.no
 

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
https://www.lhl.no/hjertesykdom/hjerneslag

https://www.lhl.no/hjertesykdom/hjerteinfarkt
 

Hjerteinfarkt
http://nasjonalforeningen.no/hjerte-og-kar/ulike-hjertesykdommer/hjerteinfarkt/?gclid=COnZgs-6hs4CFabVcgodxPMO2A
 

Blodfortynnende medisiner og alkohol
http://nhi.no/livsstil/blodfortynnende-medisiner-og-alkohol-30438.html
 

Legemidler og alkohol
http://legehandboka.no/handboken/parakliniske-kapitler/legemidler/pasientinformasjon/generelle-rad/legemidler-og-alkohol/

 

Artikler og relisutredninger: 

Denne kan redde livet ditt
https://www.nrk.no/buskerud/denne-kan-redde-livet-ditt-1.12923580
 

Flyreiser og venøs trombose, Tidsskrift for Den norske legeforening
http://tidsskriftet.no/article/562856
 

Relisutredning, Spm. Nr. 1607 - Reiser og bruk av acetylsalicylsyre
http://www.relis.no/sporsmal_og_svar/2-1607?source=relisdb
 

Relisutredning, Spm. nr. 3114 - Bruk av acetylsalisylsyre ved flyreiser
https://www.relis.no/sporsmal_og_svar/5-3114?source=relisdb
 

Relisutredning - Tromboseprofylakse ved flyreiser
http://www.relis.no/content/3789/Tromboseprofylakse-ved-flyreiser
 

Spm. nr. 2127 - Dosering av vitamin K2, samt interaksjonspotensiale med blodfortynnende legemidler
http://www.relis.no/sporsmal_og_svar/1-2127?source=relisdb
 

Relisutredning – Interaksjoner: Alkohol og legemidler
https://www.relis.no/Aktuelt/Arkiv/2012/Interaksjoner_Alkohol_og_legemidler/
 

Relisutredning, Spm. nr. 1085 – Daglig konsum av vin og warfarin, ev. ASA
https://www.relis.no/sporsmal_og_svar/6-1085?source=relisdb

Relaterte kurs
kurskode: HJ112
Antikoagulantia

Antikoagulantia

Dette kurset omhandler bruk av ulike antikoagulantia ved tromboseprofylakse, med spesielt fokus på de direkte virkende perorale antikoagulantia (DOAK). Du vil lære om viktige forskjeller mellom de ulike legemidlene og når de brukes.

Blodplatehemmere

Blodplatehemmere

Dette kurset omhandler bruk av ulike blodplatehemmere ved tromboseprofylakse, med spesielt fokus på de mest brukte og de aller nyeste legemidlene i denne gruppen. Du vil lære om viktige forskjeller mellom de ulike legemidlene og når de brukes.

Blodtrykkssenkende behandling

Blodtrykkssenkende behandling

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Dette kurset fokuserer på behandlingen av høyt blodtrykk, og hvilke råd du kan gi til de som bruker blodtrykkssenkende legemidler.

Hjertesyke barn

Hjertesyke barn

Hvert år fødes det 500-600 hjertesyke barn. Hva er de vanligste formene for hjertesykdom hos barn og hvilke legemidler brukes i behandlingen? Lær mer om disse små, men veldig viktige, legemiddelbrukerne.

Kolesterolsenkende legemidler

Kolesterolsenkende legemidler

Over 500 000 nordmenn bruker kolesterolsenkende legemidler. 98 % av disse bruker statiner.
I dette kurset vil du lære hvilke kolesterolsenkende legemidler som fins på markedet, prinsipper for behandling av høyt kolesterol, og om riktig bruk av statiner.

Praktisk info
kurskode: HJ112

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.