Antikoagulantia

Antikoagulantia

Dette kurset omhandler bruk av ulike antikoagulantia ved tromboseprofylakse, med spesielt fokus på de direkte virkende perorale antikoagulantia (DOAK). Du vil lære om viktige forskjeller mellom de ulike legemidlene og når de brukes.

Om kurset
kurskode: HJ210

Målgruppen for kurset er farmasøyter

Kurset er laget av Apokus
i samarbeid med Harald T. Johansen,
Professor ved Farmasøytisk institutt, UiO

Etter endt kurs er målet at du:

 •          Kjenner til de mest brukte antikoagulantia og deres virkningsmekanisme
 •          Kjenner til de vanligste indikasjonene til DOAK
 •          Kjenner til de viktigste forskjellene mellom de ulike DOAK  
 •          Vet når DOAK ikke er aktuelle å bruke
 •          Har fått forståelse for fordeler og ulemper ved bruk av DOAK

 

Kurset tar ca 30 min å gjennomføre
Kurset inneholder videoforelesninger og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)

Før du tar dette kurset anbefaler vi at du har gjennomført følgende kurs:

HJ112 Blodfortynnende behandling

Etter dette kurset anbefaler vi at du går videre til følgende kurs:

HJ211 Blodplatehemmere

 

 

Litteratur
kurskode: HJ210

Retningslinjer

Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse
www.blodfortynnende.no

Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse
http://tidsskriftet.no/article/3169734
 

Antitrombotisk behandling ved kirurgi
http://tidsskriftet.no/article/3169963
 

Antikoagulasjon ved venøs trombose i svangerskapet
http://tidsskriftet.no/article/3170032
 

Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer og hjerte- og karsykdom
http://tidsskriftet.no/article/3169833
 

Antikoagulasjon ved venøs trombose og indremedisinsk sykdom
http://tidsskriftet.no/article/3169898
 

Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- karsykdommer
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-individuell-primerforebygging-av-hjerte-og-karsykdommer
 

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag
 

 

Artikler/publikasjoner/hjemmesider 

Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt, bypasskirurgi og perkutan koronar intervensjon
http://tidsskriftet.no/article/1000543
 

H.Dir og SLV-publikasjon: Informasjon om warfarin og de direkte virkende peroral antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban.
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-warfarin-og-de-perorale-antikoagulasjonsmidlene-dabigatran-rivaroksaban-og-apixaban
 

Nye perorale antikoagulasjonsmidler – en oversikt
http://tidsskriftet.no/article/3067660/
 

Blødningsfare ved bruk av nye blodfortynnende legemidler
https://legemiddelverket.no/nyheter/blodningsfare-ved-bruk-av-nye-blodfortynnende-legemidler

SLV: Informasjon om warfarin og de direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban – kortversjon.
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Råd%20til%20helsepersonell/Veilder%20for%20bruk%20av%20de%20nye%20antikoagulasjonsmidlene%20-%20kortversjon.pdf

 

Kjære helsepersonell-brev:
For de nye perorale antikoagulasjonsmidlene Eliquis®, Pradaxa®, Xarelto®: Vær oppmerksom på risikofaktorene for blødning, og ta spesielt hensyn til dosering,
kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler for å redusere risikoen for blødninger

https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/riktig-bruk-av-antikoagulasjonsmidler-blodfortynnende

European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation
https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/EHRA/publications/EHRA-NOAC-Practical-Full-EPEuropace-2013.pdf
 

Newer Oral Anticoagulants Should Be Used as First-Line Agents to Prevent Thromboembolism in Patients With Atrial Fibrillation and Risk Factors for Stroke or Thromboembolism (Granger, Circulation. 2012;125:159-164)
http://circ.ahajournals.org/content/125/1/159.full
 

Treatment of Venous Thromboembolism (Wells, JAMA February 19, 2014 Volume 311, Number 7)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1829996
 

Anticoagulation in atrial fibrillation (Steinberg & Piccini, BMJ 2014;348)
http://www.bmj.com/content/348/bmj.g2116
 

Advantages and limitationsofthenewanticoagulants (Schulman, Journal of Internal Medicine, 2014, 275; 1–11)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12138/abstract

 

Studier:

Active-A, Active-W, RE-LY. ROCKET-AF, ARISTOTLE

Relaterte kurs
kurskode: HJ210
Blodtrykkssenkende behandling

Blodtrykkssenkende behandling

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Dette kurset fokuserer på behandlingen av høyt blodtrykk, og hvilke råd du kan gi til de som bruker blodtrykkssenkende legemidler.

Hjertesyke barn

Hjertesyke barn

Hvert år fødes det 500-600 hjertesyke barn. Hva er de vanligste formene for hjertesykdom hos barn og hvilke legemidler brukes i behandlingen? Lær mer om disse små, men veldig viktige, legemiddelbrukerne.

Kolesterolsenkende legemidler

Kolesterolsenkende legemidler

Over 500 000 nordmenn bruker kolesterolsenkende legemidler. 98 % av disse bruker statiner.
I dette kurset vil du lære hvilke kolesterolsenkende legemidler som fins på markedet, prinsipper for behandling av høyt kolesterol, og om riktig bruk av statiner.

Blodfortynnende behandling

Blodfortynnende behandling

Riktig bruk av blodfortynnende legemidler er avgjørende både for god beskyttelse mot blodpropp og for å unngå blødninger. Kurset omhandler blodfortynnende behandling, og fokuserer på hvordan apotekansatte kan bidra til trygghet og riktig bruk av blodfortynnende legemidler.

Blodplatehemmere

Blodplatehemmere

Dette kurset omhandler bruk av ulike blodplatehemmere ved tromboseprofylakse, med spesielt fokus på de mest brukte og de aller nyeste legemidlene i denne gruppen. Du vil lære om viktige forskjeller mellom de ulike legemidlene og når de brukes.

Praktisk info
kurskode: HJ210

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.