Antibiotikabehandling av gravide

Antibiotikabehandling av gravide

Antibiotika er nødvendig for å behandle visse infeksjoner i svangerskapet. I dette kurset vil du lære om valg av legemiddel ved ulike infeksjoner, utfordringer ved behandlingen og hva du bør vektlegge ved rådgiving.

Om kurset
kurskode: IN206

Kurset er basert på videoforelesning med Hedvig Nordeng, farmasøyt og professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.    

Etter endt kurs er målet at du skal:

 • Vite hvilke infeksjoner som er vanligst i svangerskapet.
 • Kjenne til noen konsekvenser av infeksjoner i svangerskapet.
 • Vite hvilke legemidler som er førstehåndsvalg ved urinveisinfeksjon, bakteriell vaginose, luftveisinfeksjon og klamydiainfeksjon.
 • Vite hva som er utfordringene ved behandling av mycoplasma-pneumoni med makrolider og tetrasykliner.
 • Kjenne til eksempler på antibiotika som ikke kan brukes av gravide.
 • Vite hva farmasøyten bør vektlegge ved rådgiving.

 

Kurset tar ca 30 min å gjennomføre

Målgruppen for kurset er farmasøyter (Trinn 2)

Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)

Litteratur
kurskode: IN206

Retningslinjer fra Helsedirektoratet:

Oversiktsartikkel: Bruk av antibiotika i svangerskapet: Nordeng S, Nordeng H, Høye S. Bruk av antibiotika i svangerskapet. Tidsskr Nor Legeforen 2016;136:317-21.

Bruk av antibiotika i svangerskapet i Norge (tall fra reseptregisteret koblet til medisinsk fødelsregister): Engeland A, Bramness JG, Daltveit AK, et al. Prescription drug use among fathers and mothers before and during pregnancy. A population-based cohort study of 106 000 pregnancies in Norway 2004-2006. Br J Clin Pharmacol 2008; 65: 653–660.

Sikkerhet av erytromycin i første trimester:

 • Källén B A J, Otterblad Olausson P, Danielsson B R. Is erytromycin therapy a human teratogen? Reprod Toxicol 2005; 20: 209-214.
 • Romøren M, Lindbæk M, Nordeng H. Pregnancy outcome after gestational exposure to erythromycin – a population-based register study from Norway. Br J Clin Pharmacol 2012; 74: 1053-1062.
 • RELIS: "Kan gravide kvinner få erytromycin?" (06.05.2013) 

Sikkerhet av nitrofurantoin i svangerskapet: Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, Koren G. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol 2013;121:306-13.

Tabell: Anbefalinger for de mest brukte antibiotika i primærhelsetjenesten til gravide og ammende

Relaterte kurs
kurskode: IN206
Antibiotika og interaksjoner

Antibiotika og interaksjoner

Antibiotika kan påvirke effekten av andre legemidler via ulike interaksjonsmekanismer. Som apotekfarmasøyt må du vite hvilke antibiotika som ofte skaper problemer, hvilke mekanismer som ligger bak, og hvordan vanlige interaksjoner bør håndteres.

Antibiotikabehandling

Antibiotikabehandling

Kurset gir en oversikt over antibiotikabehandling av de vanligste infeksjonssykdommene, samt gode råd til legemiddelbrukeren. Antibiotika er den legemiddelgruppen som har flest brukere hvert år. Riktig bruk av antibiotika er viktig for å hindre resistensutvikling.

Gravide og ammende

Gravide og ammende

Kurset gir en innføring i prinsipper for riktig legemiddelbruk hos gravide og ammende. Kurset gir også en oversikt over vanlige plager i svangerskapet og ammeperioden hvor apoteket kan gi gode råd om egenomsorg.

Gravide og legemidler

Gravide og legemidler

Dette kurset belyser legemidler hvor doseendring kan være nødvendig i svangerskapet og legemidler som direkte eller indirekte kan være skadelige i svangerskapet. Du vil også lære om prinsipper for riktig legemiddelbruk innen noen utvalgte sykdommer.

Ammende og legemidler

Ammende og legemidler

Er det trygt å amme når man bruke legemidler? I dette kurset vil du lære om overgang av legemidler til morsmelk, og hvordan man kan vurdere risiko for farmakologiske effekter hos barnet.

Praktisk info
kurskode: IN206

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.