4 nye kurs

Nytt år, nye muligheter. Ikke minst til å oppdatere fagkunnskapen på en rekke områder, slik at du kan bli en enda bedre legemiddelrådgiver overfor dine apotekkunder.

Vi er glade for å kunne presentere tre helt nye temaer, og ett nytt kurs om behandling av diabetes type 2, basert på rykende ferske retningslinjer.

Kursene er tilgjengelige i din læringsportal fra 1. februar. Benytt anledningen til å ta for deg av ekspertenes kunnskap og gode råd.

 

 

undefinedU107 Benskjørhet

-for alle ansatte

For en som er benskjør kan det å snuble i en teppekant medføre alvorlige brudd. I Norge skjer dette daglig. Mange som rammes vet ikke at de er i risikogruppen fordi ingen har fortalt dem det – kjenner du til risikofaktorene for benskjørhet? Ta kurset og lær om risikofaktorer, sykdommen, forebyggende tiltak og legemiddelbehandling.

Åpne kurssiden

undefinedHU105 Fotosensitivitet

-for alle ansatte

Kurset tar for seg hudreaksjoner som kan oppstå når man bruker enkelte legemidler og utsetter huden for sol. Hvordan ser slike reaksjoner ut og hvorfor skjer de? Ta kurset og lær om hvilke legemidler som ofte er involvert, og hvordan du kan veilede kundene – både for å forebygge, men også når de har fått reaksjoner.

Åpne kurssiden

undefinedUR201 Urininkontinens

-for farmasøyter

Hvilke legemidler er aktuelle og hvordan virker disse? Kurset tar opp vanlige utfordringer ved behandlingen og hva du bør vektlegge i rådgivningen. Ta kurset og lær om ulike typer urininkontinens, hvordan de behandles og hvilken plass legemidler har.

Åpne kurssiden

undefinedHO208 Behandling av diabetes type 2

 -for farmasøyter

Visste du at det har kommet en ny utgave (2016) av den nasjonale retningslinjen for behandling av diabetes? Er du kjent med gjeldene behandlingsprinsipper for pasienter med diabetes type 2? Ta kurset og få en oversikt over de ulike legemiddelgruppene og utfordringer ved legemiddelbehandlingen, både gjennom forelesning og pasientkasuistikker.

Åpne kurssiden