Barn og legemidler

Barn og legemidler

Lær praktiske råd for å få gitt legemidler til barn, tips til informasjonsmateriell og gode «barne-oppslagsverk» i vårt nye kurs om barn og legemidler.

Les kursbeskrivelsen
Medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi ble tidligere kalt klinisk kjemi. a kurset og lær om hvordan ulike blodprøver brukes i oppfølging av legemiddelbehandling.

Les kursbeskrivelsen
Biologiske og biotilsvarende legemidler

Biologiske og biotilsvarende legemidler

Det kommer stadig flere biotilsvarende legemidler på markedet. Lær mer om bruk av biologiske immundempende legemidler ved revmatiske lidelser.

Les kursbeskrivelsen
Biologiske legemidler

Biologiske legemidler

Lær mer om hvordan du kan veilede kunder om riktig bruk og håndtering av biologiske legemidler.

Les kursbeskrivelsen